Замовлення вагонів на АГРОКСІ

ПАТ «Укрзалізниця» активно реформується

Маршрутизація залізничних перевезень є пріоритетом в 2019. Однак поки програмне забезпечення АС «Местплан» і АС «Клієнт УЗ» дозволяє планувати вантажні перевезення агропродукції не більше, ніж на 1 місяць.

З огляду на динаміку змін на ринку агро логістики і зміни в відвантажувати здатності нових та існуючих елеваторів, реалізовується спільний проект УЗ і Агроксі Україна, який пропонує операторам аграрного ринку онлайн інструмент створення помісячного плану перевезень на 2019.

Як це працює

 1. Сформуйте обгрунтовану потребу свого підприємства в вагонах
 2. Пройдіть верифікацію і відповідально заповніть помісячний план
 3. Підготуйте письмове обґрунтування своєї потреби в вагонах
Що таке Агроксі

 • Агроксі це екосистем яка в Україні включає в себе ОНЛАЙН АГРО ТОРГИ
 • Агроксі Україна це актуальна інформація про кожен елеваторів України.
 • На карті елеваторів Агрокс є інфраструктура залізничних станцій УЗ і портів.
 • Агроксі Україна має автоматизовану систему верифікації компаній, їх представників, і складських документів на зерно.
Зверніть увагу! Перевірка обґрунтованості помісячного плану замовлення вагонів буде проводитися з урахуванням черговості подачі заявок, з використанням історичних даних і технічного обґрунтування оновлених потужностей фронтів елеваторів.

Ви погоджуєтесь на обробку персональних даних, включно передачу їх третій особі, а саме ПАТ «Укрзалізниця» та іншим перевізників з особистим парком залізничних вагонів. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СЕРВІС, ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ.
ПАО «Укрзалізниця» активно реформируется

Маршрутизация железнодорожных перевозок является приоритетом в 2019. Однако пока программное обеспечение АС «Местплан» и АС «Клієнт УЗ» позволяет планировать грузовые перевозки агропродукции не более, чем на 1 месяц.

Учитывая динамику изменений на рынке агро логистики и изменения в отгружающей способности новых и существующих элеваторов, реализовывается совместный проект УЗ и Агрокси Украина, который предлагает операторам аграрного рынка онлайн инструмент создание помесячного плана перевозок на 2019.

Как это работает

 1. Сформируйте обоснованную потребность своего предприятия в вагонах
 2. Пройдите верификацию и ответственно заполните помесячный план
 3. Подготовьте письменное обоснование своей потребности в вагонах
Что такое Агрокси

 • Агрокси это экосистем которая в Украине включает в себя ОНЛАЙН АГРО ТОРГИ.
 • Агрокси Украина это актуальная информация про каждый элеваторов Украины.
 • На карте элеваторов Агрокси есть инфраструктура железнодорожных станций УЗ и портов.
 • Агрокси Украина имеет автоматизированную систему верификации компаний, их представителей а так же складских документов на зерно.
Обратите внимание! Проверка обоснованности помесячного плана заказа вагонов будет проводиться с учетом очередности подачи заявок, с использованием исторических данных и технического обоснования обновленных мощностей фронтов элеваторов.

Ви соглашаетесь на обработку персональних данных, в том числе передачу их третьему лицу, а именно ПАО «Укрзалізниця» и другим перевозчикам с личнім парком железнодорожніх вагонов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕЕ СЕРВИС, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.