Rem. timeTypeCategoryVolumePriceRegion
OldbuyBARLEY1005400UAHKyiv
OldbuyBARLEY105480UAHKyiv
OldbuyBARLEY1004900UAHKyiv
OldbuyBARLEY1006100UAHKyiv
OldbuyBARLEY1006300UAHKyiv
OldbuyBARLEY1006400UAHKyiv
OldbuyBARLEY1006400UAHKyiv
OldbuyBARLEY406150UAHKyiv
OldbuyBARLEY1006100UAHKyiv
OldbuyBARLEY1006000UAHKyiv