ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАКРИТТЯ ЧИ ПРИЗУПИНЕННЯ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ДЕЯКИХ ЕЛЕВАТОРІВ УКРАЇНИ У 2018

Цього року (2018) УкрЗалізниця (далі – УЗ) проводить реструктуризацію розподілу рухомого складу (вагонів) у періоди пікових навантажень пересування експортних вантажів з регіонів у напрямку портів. Виникло багато суперечок та спекуляцій щодоможливості та обґрунтованості припинення обслуговування щонайменш 60 залізничних станцій, які історично відвантажували певну кількість сільгосппродукції . Ми детально вивчили фактичні данні 535 станцій з яких зміни можуть торкнутись 211 станцій, та без висловлювання оцінки дій УЗ хотіли б надати детальну інформацію щодо КОЖНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА з залізничною логістикою.

Відповідно та базуючись на попередніх оцінках УЗ, нами було сформовано 5 ГРУП РИЗИКУ залізничних станцій та елеваторів, які її використовують.

Групи ризику розподілені за ознакою вірогідності закриття та нового механізму обслуговування УЗцих станцій в 2018 році (сезон 2018\19).

Базова інформація отримана з відкритих джерел за даними УЗ(KPI ефективності діяльності вантажних станцій) (https://www.uz.gov.ua/ ), в подальшому оброблена та представлена у зручному вигляди на сторінці кожного з елеваторів на інтерактивній карті елеваторів Агроксі.

Аналітика щодо груп ризику станційносить рекомендаційний характер, була сформована на підставі офіційних даних УЗ, є унікальноюта доступна лише зареєстрованим користувачам Агроксі .

Основна мета оприлюднення такої аналітики -допомогти агровиробникам не потрапити у скрутне становище, коли накопичення продукції для подальшого експорту відбувається на елеваторах, які не будуть мати очікуваної логістичної спроможності.

1 Група Ризику (НАЙБІЛЬШ РИЗИКОВАНА) – УЗ прийнято попереднє рішення про призупинення або припинення виконання станціями вантажної роботи у 2018 р.

2 Група Ризику - УЗ прийнято попереднє рішенняпро тимчасове, умовне або постійне переведення станції в режим подачі та забирання вагонів лише за умови накопичення заявок на вивезення не менше 5 вагонів у 2018 р.

3 Група Ризику - УЗ прийнято попереднє рішенняпро тимчасове, умовне або постійне переведення станції в режим подачі та забирання вагонів лише за умови накопичення заявок на вивезення не менше 10 вагонів у 2018 р.

4 Група Ризику - УЗ прийнято попереднє рішеннянеобхідності покращення фінансових показників станції цієї групи. Це може означати, що керівництво станції на залізниці виконує взяті зобов’язання по виведенню станції на беззбиткову роботувпродовж 2018 р. (перегляд рішення - у 2019 р. за результатами діяльності у 2018 р.)

5 Група Ризику (НАЙМЕНШ РИЗИКОВАНА)- УЗ оцінює роботу станції як задовільну, станції працюють у звичайному режимі.

Ми вважаємо, що логістична складова є важливим, але не єдиним фактором оцінки ризиків використання того чи іншого елеватору. Тому вже скоро кожному елеватору нами буде запропоновано пройти ДОБРОВІЛЬНУ та необов’язковуоцінку ризиків у відповідності до розробленої нами методології«ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ АГРО ПРОДУКЦІЇ ТРЕТІХ ОСІБ НА ЕЛЕВАТОРАХУКРАЇНИ».

NB: рішення щодо запроваджень в УЗ вищезазначених заходів, наскільки нам відомо, станом на 2 серпня 2018 р. не прийняте і не опубліковане. Будемо слідкувати за офіційною інформацією УЗ разом.

З повагою, Директор Агроксі Україна

Наталія Дресвяннікова